STOTTERTHERAPIE

STOTTERTHERAPIE

In een notendop is stotteren onvloeiendheid in de spraak, dat gekenmerkt wordt door herhalingen, verlengingen en blokkades. Iemand die stottert verliest de controle over de spraak.

Collega Julie Naets specialiseerde zich tot stottertherapeut door het volgen van de ECSF-opleiding (nu: ESS - European Stuttering Specialisation course). Na haar opleiding tot logopediste volgde Julie tevens nog een Masteropleiding Psychologie in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit die achtergrond begeleidt zij jong en oud bij het bereiken van hun persoonlijke doelen op vlak van communicatie.

“Stotteren wordt steeds op maat van de persoon behandeld."

JONGE KINDEREN


Stotteren kan het makkelijkst behandeld worden op jonge leeftijd. Zo vroeg mogelijk opstarten is dus aangewezen.
Op basis van een gesprek en onderzoek, overlegt de logopedist met de ouder/voogd of het kind best met therapie begint.
(Nog) niet nodig? Dan krijg je concrete tips om thuis mee aan de slag te gaan.

OUDERE KINDEREN EN VOLWASSENEN


Iedere persoon die stottert heeft zijn eigen verhaal. Onaangename ervaringen kunnen zorgen voor de ontwikkeling van negatieve gevoelens en gedachten over spreken. In de therapie wordt hierrond gewerkt. We gaan ook aan de slag met communicatievaardigheden en spreektechnieken.

​Stottertherapie vindt plaats in onze praktijkruimte. Jonge kinderen komen samen met een ouder/voogd naar de therapie, oudere kinderen en volwassenen kiezen zelf of ze iemand meebrengen.
Naast individuele therapie, worden ook groepstherapieën georganiseerd voor personen die stotteren, hun (groot)ouders, etc.
Daarin komen informatie, tips en vaardigheden aan bod. De eigen ervaringen en insteek van de deelnemers maken deze extra waardevol.

Boek hier rechtstreeks je afspraak bij onze stottertherapeut Julie