ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

ONCOLOGISCHE LOGOPEDIE 

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

NA HOOFD-HALS CHIRURGIE


Oncologische therapie in hoofd- en halsgebied brengt vaak slikproblemen met zich mee.

Preventieve behandeling is in een vroeg stadium van de behandeling aangewezen en kan ernstige slikstoornissen voorkomen.

​Soms zijn slikproblemen onvermijdelijk en is professionele begeleiding bij een compensatoire aanpak uiterst belangrijk.

LARYNGECTOMIE


Logopedie bij laryngectomie is gericht op het helpen van individuen die een laryngectomie hebben ondergaan, waarbij de larynx (strottenhoofd) geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Deze ingreep wordt vaak uitgevoerd als behandeling voor bepaalde vormen van keelkanker.

Na een laryngectomie verliezen patiënten het vermogen om op de normale manier te spreken en moeten ze nieuwe methoden aanleren om te communiceren. Logopedie speelt een cruciale rol bij het begeleiden van deze individuen door het proces van spraakherstel en communicatieve revalidatie.