OMFT THERAPIE

OMFT THERAPIE

OMFT THERAPIE


Oro-myofunctionele therapie is een logopedische behandeling waarbij het gestoorde spierevenwicht wordt hersteld dat ontstaan is door foutieve mondgedragingen. Dit is mondademen, foutieve tongpositie, knarsen, duimen, nagelbijten, tong tussen de tanden duwen, articulatieproblemen,…Door de foutieve mondgedragingen ontstaat er een onevenwicht in de mond, waardoor de vorm van de mond en tanden kan veranderen.

In samenwerking met de tandarts of orthodontist bekijkt men de afwijkende mondgewoonten, mond- tand- en kaakveranderingen en wordt de therapie opgestart. Binnen de therapie leert men specifieke oefeningen aan om het verstoorde evenwicht te herstellen. Vervolgens worden de correcte gewoontes aangeleerd en gestabiliseerd.